Οι νέοι κανόνες του παιχνιδιού “Κέρδισε Βραδιά για δύο!” του Estiatoria.com /1.2.2012/


1. Στο παιχνίδι μπορεί να πάρει μέρος κάθε άτομο ηλικίας άνω των 18 ετών.

2. Το κουπόνι ισχύει για δύο άτομα και έχει αξία 60€ με ελεύθερη επιλογή από τον κατάλογο

3. Κάθε συμμετέχων μπορεί να παίξει με μια έγκυρη διεύθυνση e-mail για κάθε ένα από τα καταστήματα που συμμετέχουν στο "ΚΕΡΔΙΣΕ βραδιά για δύο".

4. Ένα email δεν μπορεί να επιλεγεί ως νικητής για περισσότερα από ένα καταστήματα.

5. Το παιχνίδι ξεκινάει στις 0:00 για την πρώτη ημέρα του μήνα και τελειώνει στις 23:59 μ.μ. την τελευταία ημέρα του μήνα.

6. Στο τέλος του μήνα κληρώνεται ένας νικητής για κάθε κατάστημα.

7. Οι νικητές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα www.estiatoria.com την επόμενη ημέρα της κλήρωσης. Εμφανίζεται μόνο μέρος του ονόματος χρήστη (nickname) της διεύθυνσης του email σας. π.χ. anna84@domain.com = anna@XXXXXXXXXXXX

8. Κάθε νικητής θα λάβει μήνυμα στο email του ότι κέρδισε, μαζί με τον κωδικό επιβεβαίωσης. Είναι απαραίτητη η εκτύπωση του email ή η σημείωση του κωδικού επιβεβαίωσης και η επίδειξή του στο κατάστημα.

9. Το κουπόνι ισχύει μέχρι τις 15 του μήνα μετά την κλήρωση.

10. Τα κουπόνια ισχύουν τις εργάσιμες ημέρες εκτός Σαββάτου, Κυριακής, αργίες και γιορτές.

11. Απαιτείται κράτηση 2 ημέρες πριν τη χρήση του κουπονιού "ΚΕΡΔΙΣΕ βραδιά για δύο"

Win voucher for two – rules of the game:


Rules of the game "WON night for two" of www.estiatoria.com
/ 01.02.2012 /.:

1. The game can take part, each person aged over 18 years.

2. The voucher is valid for two people and has a value of 60 € with free choice from the list

3. Each participant may play with a valid e-mail address for each of the participating stores "WON night for two."

4. An email cannot be selected as a winner for more than a store.

5. The game starts at 0:00 on the first day of the month and ends at 11:59 p.m. the last day of the month.

6. At the end of the month a winner is drawn for each store.

7. The winners were announced on the website www.estiatoria.com the day after the draw. It will be shown only part of your nickname example: anna84@domain.com = anna@XXXXXXXXXXXX

8. Each winner will receive a message in the email that he won, along with the confirmation code. It is necessary to print the email or the save the confirmation code and show it at the store.

9. The voucher is valid until 15th of the month after the draw.

10. The coupons are valid on working days except Saturdays, Sundays, holidays and celebrations.

11. Reservation required 2 days before using the coupon "WON night for two"